முகவரி

தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனம்,
807, 4வது தளம்
பெ.தெ.லீ செங்கல்வராய நாயக்கர் மாளிகை,
LIC எதிரில்,
அண்ணா சாலை,
சென்னை – 600 002
தொ. பேசி: +91-44-2843 2911 தொ. நகல்: +91-44-2843 2913 மின்னஞ்சல்: tactv@tactv.in இணைய விசாரணைகள்: tacnet@tactv.in
மின்னஞ்சல்: tactv@tactv.in இணைய விசாரணைகள்: tacnet@tactv.in    

TAMIL NADU ARASU CABLE TV CORPORATION LIMITED(TACTV)

TACTV was incorporated under Companies Act, 1956 on 04.10.2007 with an intention to provide high quality cable signals to the public at an affordable cost. To achieve the objective, high quality Digital Head Ends were installed at a cost of approximately Rs.8 Crore each at Thanjvur, Coimbatore, Tirunelveli and Vellore with control rooms and without control rooms at Madurai and Trichy.

OUR AIM

The aim of the Corporation is to provide signals to the public through Local Cable Operators and Multi System Operators to the end users at an affordable cost.

செய்திகள்